Skip to main content

God kommunikation er kun god, hvis dine modtagere forstår dit budskab og finder det relevant ...

PR & pressemeddelelser

Tekster til din hjemmeside

… En relativ simpel antagelse, som både gælder digital tekst og kommunikation såvel som tekster, der skal leve på tryk.

Det er nemlig sådan, at de skrevne ord meget ofte danner grobund for misforståelser, fejltolkninger og vildledelse. – Så for at skabe en god dialog er det nødvendigt at møde din modtager dér, hvor modtageren er. At du formår at sætte dig i modtagerens sted er derfor essentielt for et positivt outcome.

Hvem siger hvad til hvem gennem hvilket medie og med hvilken hensigt?

En strategisk forudsætning for, du får dit budskab igennem, er, at du kender din målgruppe. Forskellige målgrupper opfatter det samme budskab forskelligt og har forskellige behov for information.

First step – og formålet med at arbejde med målgrupper – er derfor at målrette din kommunikation.

Og så handler det om at vide, hvordan du skriver call-to-action præget til dine læsere. Hvordan du giver dem lyst til at like dit unikke content – linke til det – dele det eller foretage et køb.

Kom i godt selskab med …

Digital synlighed og brugervenlighed i din samlede kommunikation

Har du brug for hjælp til dine tekster? Til at tænke digital synlighed og brugervenlighed ind i din historiefortælling? Hos mig bliver du hjulpet helt i mål. Ring eller skriv. Det koster ingenting at drøfte dine udfordringer.

GIV LYD! SÅ TAGER VI EN SNAK